JAK ZAPISAĆ PLIKI DO DRUKU?

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat przygotowania plików
do druku. Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania i generowania
plików do druku uzyskają Państwo pobierając plik ze specyfikacją techniczną.

Format pliku:PDF
Przestrzeń barwna:CMYK (Profil ISO Coated v2)
Rozdzielczość bitmap:300 dpi
Wielkość spadów:5 mm
Dodatkowe informacje:Linie cięcia określające
format netto dokumentu.

JAK DOSTARCZYĆ PLIKI DO DRUKU?

Pliki do druku przyjmujemy korzystając głownie z systemu Kodak Insite Prepress Portal. Jest to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na przesyłanie, akceptację
i zatwierdzanie materiałów do druku on-line. Pozwala on naszym Klientom
na dostęp do ich prac z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Aby zalogować się do systemu Kodak Insite Prepress Portal, w przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://insite.drukarniatinta.pl
Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową tuż po złożeniu zamówienia.
Opcjonalnie, pliki mogą Państwo przesłać za pośrednictwem konta FTP lub drogą mailową.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak poprawnie przygotować plik do druku?
Plik do druku należy zapisać w formacie PDF. Podstawowe wymagania techniczne to: przestrzeń barwna CMYK, rozdzielczość bitmap wynosząca 300 ppi, spady (min. 3 mm, optymalnie 5 mm), linie cięcia określające format netto dokumentu. Szczegółowe informacje na temat przygotowania plików do druku znajdą Państwo się w specyfikacji technicznej.
Jak przesłać pliki do drukarni?
Pliki do druku przyjmujemy korzystając głownie z systemu Kodak Insite Prepress Portal. Jest to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na przesyłanie, akceptację i zatwierdzanie materiałów do druku on-line. Pozwala on naszym Klientom na dostęp do ich prac z każdego miejsca i o dowolnej porze.
Aby zalogować się do systemu Kodak Insite Prepress Portal, w przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://insite.drukarniatinta.pl Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową tuż po złożeniu zamówienia. Opcjonalnie, pliki mogą Państwo przesłać za pośrednictwem konta FTP lub drogą mailową.
Co to jest przestrzeń barwna CMYK?
CMYK to skrót od nazw czterech podstawowych kolorów stosowanych w poligrafii. Określa on model kolorów polegający na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieski), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny). W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.
Co to jest format netto mojego zlecenia?
Rozmiar gotowego produktu poligraficznego (np. książki, broszury, ulotki, plakatu) po obcięciu spadów. W przypadku książki, której okładka jest większa od stronicy, format netto określa wielkość tej stronicy. W przypadku oprawy klejonej, do formatu netto zalicza się również część papieru zasłoniętą przez klej.
Co to są spady?
Spad to pole zadruku, które wychodzi poza format netto danej publikacji i jest przeznaczone do obcięcia. Stosowany, aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza. Brak spadu powoduje powstawanie błędów w trakcie operacji introligatorskich.
Co to są linie cięcia?
Linie cięcia (zwane też crop-markami) to znaki w postaci cienkich kresek umieszczonych poza formatem netto strony. Wskazują one, w którym miejscu ma być przycięta na wymiar publikacja po jej wydrukowaniu i (jeśli trzeba) oprawieniu. W oprogramowaniu DTP linie cięcia nadaje się podczas generowania pliku PDF do druku. Określają one tzw. trim box w pliku.
Co to jest trim box?
Trim box to obszar zdefiniowany w formacie PDF, który określa format strony netto (po wydrukowaniu i obcięciu). Dokument dostarczony do drukarni musi posiadać zdefiniowany trim box.
Co to jest apla?
Apla to powierzchnia zadrukowana przez pełne pokrycie farbą (bez półtonów).
Co to jest overprint (nadruk)?
Overprint (nadrukowanie) to atrybut związany z elementami graficznymi (ściślej: ich barwą) określający, że dany element będzie nadrukowany na wcześniejszy (tło).
Co to jest Profil ICC?
Profil ICC to zbiór danych (zapisanych w pliku o rozszerzeniu .icc), które charakteryzują kolor wejścia albo wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium (ICC). Profili ICC używa się do kontroli procesu zachowania koloru w poligrafii.
Co oznacza skrót CtP?
CtP (Computer to Plate) jest to technologia wykonywania form drukowych stosowana w Drukarni TINTA.
Co oznacza skrót DTP?
DTP to określenie to pochodzi od angielskiego zwrotu „desktop publishing” i oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów do druku, m.in. projektowanie stron, skład i łamanie, nanoszenie korekt, przygotowanie zdjęć, przygotowanie plików postcriptowych (PS) lub najczęściej PDF do drukarni.
Co oznacza skrót FTP?
FTP (File Transfer Protocol) to serwer umożliwiający przesyłanie plików do drukarni.
Na czym polega bigowanie?
Bigowanie to czynność introligatorska polegająca na wyciśnięciu rowka w miejscach zagięcia papieru, kartonu lub tektury.
Na czym polega falcowanie i w jakim celu się je wykonuje?
Falcowanie to inaczej złamywanie (składanie) arkusza papieru po zadrukowaniu, celem otrzymania żądanego formatu z kolejną numeracją stronic.
Co to jest kolumna?
Kolumna to złamany skład tekstu o określonej szerokości i długości, z ewentualnymi zdjęciami i tabelami, jedno- lub wielołamowy, opatrzony paginą lub bez paginy.
Co to jest łam?
Łam to określona liczba wierszy tekstu podstawowego stanowiąca kolumnę w układzie jednołamowym lub jej część w układzie wielołamowym.
Czym jest łamanie?
W DTP łamaniem nazywamy tworzenie obrazu kolumny poprzez nadanie surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowanego oraz połączenie tekstu z grafiką. Łamanie odbywa się na podstawie projektu czyli makiety.
Co to jest nakład?
Nakład to ilość egzemplarzy w jednym wydaniu książki, czasopisma, gazety lub innego druku.
Co to są materiały wzorcowe?
Materiały wzorcowe to materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materiałem wzorcowym może być składka zaakceptowana przez Klienta lub certyfikowany proof kontraktowy. Może być nim również niecertyfikowany proof lub druk z wcześniejszej edycji, jednak barwa na takim wzorcu traktowana jest jako poglądowa.
Co to jest Proof kontraktowy?
Proof kontraktowy to wzorzec kolorystyczny symulujący efekt procesu drukowania techniką offsetową. Za prawidłowy proof kontraktowy uznaje się taki, który poddany został procesowi certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi.
Co oznacza gramatura?
Gramaturą to ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach.
Na czym polega oprawa książki?
Oprawa książki to czynność obejmująca składanie (falcowanie) wydrukowanych arkuszy do ustalonego formatu, zbieranie składek (kompletowanie), szycie / klejenie, łączenie z okładką oraz okrajanie.
Co to jest okładka?
Okładka to zewnętrzna ochrona wkładu książki, wykonana z kartonu (oprawa miękka) lub tektury (oprawa twarda).
Co to jest okładka własna?
Okładka własna to okładka drukowana razem ze stronicami środkowymi publikacji na jednym arkuszu drukarskim. Zewnętrzne stronice składki stanową okładkę.
Co to jest grzbiet?
Grzbiet to krawędź (w oprawie zeszytowej) lub płaszczyzna (w oprawie klejonej) stanowiąca jeden arkusz razem z obiema okładzinami okładki.
Co to jest wyklejka?
Wyklejka to arkusz papieru o gramaturze zwykle trochę większej od arkuszy wkładu, który jest przyklejony zarówno do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub ostatniej) kartki wkładu. Głównym zadaniem wyklejki jest właśnie połączenie okładki z wkładem. Wyklejki są oczywiście dwie – każda dla jednej z okładzin okładki. Wyklejki stosuje się przy sztywnych okładzinach. Wyklejki są niezadrukowane lub zadrukowane tłem lub wzorem, natomiast informacje treściowe umieszcza się tam bardzo rzadko.
Co to jest obwoluta?
Obwoluta to papierowa okładka z zakładkami, stosowana jako ochrona oprawy książki. Spełnia również rolę promocyjną.
Co to jest wkład?
Wkład to w oprawie introligatorskiej, komplet zadrukowanych i złożonych (sfalcowanych) arkuszy skompletowanych z zachowaniem kolejności stronic, przygotowanych do połączenia z okładką.
Co to jest wkładka?
Wkładka to oddzielnie wykonany druk (np. ulotka, prospekt, anons, ankieta itp.) wkładany w introligat, do gotowej książki lub czasopisma.
Co to jest Pantone?
Pantone (Color) Matching System (PMS) to system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone inc. Kolory oznaczane są numerem (np. 871) z oznaczeniami dodatkowymi takimi jak fluorescencja, metaliczność itp. Powstają one przez zmieszanie 18 pigmentów (w tym białego i czarnego), stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste.
Co to jest perforacja i w jakim celu się ją wykonuje?
Perforacja to szereg małych otworów lub nacięć wykonanych w procesie drukowania lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia (grzebienia), zwanego perforówką, w celu ułatwienia oddzierania części papieru.
Co to jest użytek?
Użytkiem określamy jedną kopię pracy lub jej część, która mieści się na arkuszu drukarskim. Jeśli format pracy jest mniejszy niż format arkusza, przygotowuje się kilka użytków, np. na arkuszu A2 mieszczą się 4 użytki A4.
Co to jest wykrojnik?
Wykrojnik to stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego – płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka. Często listwom tnącym (noże tnące, noże sztancujące) towarzyszą listwy bigujące (bigi), a czasami listwy perforujące (noże perforujące).

MATERIAŁY DO POBRANIA

Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku

Instrukcja Kodak Insite Prepress Portal

Zapisz się na newsletter